O nas

Poznaj lepiej pracowników naszej kancelarii.

Adwokat Michał Wajdowicz

Studia prawnicze ukończył w 2017r na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. W latach 2017r. – 2020 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie Uchwałą okręgowej Rady adwokackiej w Krakowie został wpisany na listę adwokatów. Doświadczenie uzyskane w trakcie kilkuletniej pracy w kancelarii pozwoliło uzyskać zaufanie klientów. W kręgu zainteresowań pozostają sprawy cywilne, rodzinne, karne i z zakresu prawa gospodarczego.

Adwokat Natalia Graniak

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie w 2012 r. Już od ostatniego ich roku, rozpoczęła nabywanie praktycznych umiejętności z dziedziny prawa, w Kancelarii Adwokackiej adwokata Jakuba Bukartyka. W latach 2014-2017 odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie, zakończoną złożonym z wynikiem pozytywnym egzaminem adwokackim. W maju 2018 r. uzyskała wpis na listę adwokatów Izby Krakowskiej, pod nr KRA/Adw/3549. W roku 2020 po odbyciu szkolenia przeprowadzonego przez Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej nabyła uprawnienia do posługiwania się tytułem mediatora. W kręgu jej zainteresowań pozostaje przede wszystkim prawo cywilne i karne.

Adwokat Jakub Bukartyk

Studia prawnicze ukończył w 2006 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim. W latach 2007-2011 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. Od października 2011 r. pozostaje czynnym zawodowo adwokatem – nr wpisu KRA/Adw/2528. Od początku istnienia jego indywidualna Kancelaria Adwokacka zjednała sobie zaufanie Klientów, ciesząc się z roku na rok wciąż rosnącą ich liczbą. Z racji dotychczasowej pracy zawodowej, adwokat Jakub Bukartyk wyspecjalizował się w szeroko rozumianej obsłudze podmiotów gospodarczych. Dotychczasowa praktyka pozwoliła zyskać doświadczenie w licznych sporach sądowych. Preferowanymi obszarami praktyki adwokackiej pozostają też sprawy rodzinne, ze szczególnym uwzględnieniem spraw rozwodowych. W kręgu jego zainteresowań znajdują się również zagadnienia związane z prawnokarną ochroną praw autorskich oraz prawo nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień e-commerce.

Szukasz pomocy prawnej?