Prawo pracy

 

Prawo pracy

Prawo pracy pozwala regulować prawa i obowiązki na linii pracodawca – pracownik przed podpisaniem umowy,
w trakcie oraz po jej zakończeniu. Bez względu na rodzaj umowy (umowa o pracę, na czas określony i nieokreślony, umowa zlecenie, umowa o dzieło) pomagamy w przygotowaniu i sprawdzeniu dokumentów dotyczących współpracy. Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię Adwokacką w Dębicy w zakresie prawa pracy obejmuje:

– tworzenie i opiniowanie umów o pracę, projektów wypowiedzeń umów o pracę
– sporządzenie i redakcję regulaminów pracy i wynagrodzenia
– reprezentację pracodawcy/pracownika w sprawach o odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę, zapłatę zaległego wynagrodzenia, mobbingu
– poradę prawną w zakresie umów o pracę zdalną
– wsparcie prawne w temacie higieny pracy dla wybranej grupy pracowników (np. ciężarne kobiety, osoby
z niepełnosprawnościami)
– tworzenie porozumienia stron i ugody pomiędzy pracodawcą i pracownikiem
– egzekwowanie odszkodowania przy wypadkach w czasie pracy
– pomoc w składaniu wniosków do sądu pracy w oparciu o kodeks pracy
– wynagrodzenie za okres próbny
– wysokość minimalnego wynagrodzenia
– pilnowanie przestrzegania przepisów prawa pracy
– regulacje prawne dotyczące wysokości i wypłacenia emerytury