Prawo cywilne

 

Prawo cywilne

Prawo cywilne to dziedzina prawa regulująca stosunki majątkowe i niemajątkowe między osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, lecz mającymi zdolność prawną. W sądzie cywilnym można toczyć sprawy o naruszenia praw autorskich, prawa do własności rzeczy i zwierząt, ochronę dóbr osobistych, czy roszczenia z najmu nieruchomości czy odszkodowania.

Kancelaria Adwokacka w Dębicy prowadzi w zakresie prawa cywilnego sprawy:

– spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku)
– o podział majątku wspólnego małżonków
– o zapłatę zobowiązań między osobami fizycznymi, tworzenie umów/ kontraktów,
– z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia
– o ustanowienie służebności
– związane z zadłużeniem spadkowym, długami spadkowymi, odrzuceniem zadłużonego spadku
– o odwołanie darowizny

Pomoc prawna obejmuje zarówno pełną obsługę prawna w postaci sporządzania pism procesowych w oparciu
o kodeks cywilny oraz udział adwokata w rozprawach sądowych, a także negocjacjach ze stronami postępowania jak i jednorazowe porady prawne pomagające odnaleźć się w gąszczu regulacji prawnych.