Prawo administracyjne

 

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne to gałąź prawa regulująca m.in. organizację, zachowanie i funkcjonowanie między organami państwowymi i samorządowymi, a obywatelami, na których nakładane są zarówno prawa, jak i obowiązki.

Ze względu na to, że jest to jeden z najbardziej rozbudowanych działów prawa, może dotknąć ona każdego z nas. Prawo administracyjne dotyczyć może spraw związanych ze zgłoszeniem narodzin dziecka, meldunkiem, gospodarowania odpadami, wydawaniem dokumentów (dowodów osobistych, prawa jazdy), rejestracją pojazdów, wydawaniem zaświadczeń o niezaleganiu z opłatami, hipoteki, informacji o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zgody na sprzedaż alkoholu, ewidencję gruntów i budynków, nadawanie nazw ulicy czy obiektów publicznych, podziały nieruchomości, czy zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.

Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię Adwokacką w Dębicy w zakresie prawa administracyjnego obejmuje:

– reprezentację w toku postępowania przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi
– sporządzenie odwołań od decyzji postanowień organów publicznych i samorządowych;
– sprawy o zwrot wywłaszczonych nieruchomości
– porady prawne z zakresu prawa administracyjnego

Nasza kancelaria pomoże w weryfikowaniu, czy obowiązki organów administracji oraz obywateli zostały prawidłowo wykonane. Wyjaśniamy obowiązujące prawo administracyjne, procedury oraz pomagamy w dostarczeniu właściwych dokumentów, reprezentujemy również klientów przed sądami administracyjnymi. Nasi adwokaci są doświadczeni, znają specyfikację funkcjonowania samorządów i organizacji administracyjnych zarówno dla osób prywatnych jak i firm, które borykają się z problemami na tle administracyjnymi.