Prawo karne

 

Prawo karne

Wybranie odpowiedniej kancelarii oraz profesjonalnego i doświadczonego adwokata ma kluczową wagę w przypadku rozwiązywania spraw na tle karnym. Pomagamy w przypadkach niesłusznego ograniczenia wolności, czy uniknięcia zbyt wysokich kar finansowych, które mogą znacząco wpłynąć na stan emocjonalny oraz reputację oskarżonej osoby. Reprezentujemy klientów zarówno podczas postępowania przygotowawczego jak i w czasie trwania postępowania karnego.

Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię Adwokacką w Dębicy w zakresie tej gałęzi prawa obejmuje:

– obronę na każdy etapie postępowania karnego – postępowanie przygotowawcze, postępowanie sądowe oraz postępowanie wykonawcze w zakresie których oferujemy pełną reprezentację w sprawie
– sporządzanie wniosków: o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego tzw SDE warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwę w wykonywaniu kary, odroczenie wykonania kary,
– reprezentację osób pokrzywdzonych w toku postępowań sądowych w tym: przygotowywanie pism sądowych, zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa, wniosków dowodowych
udzielanie konsultacji oraz przygotowywanie dokumentów w czasie przebywania osoby w zakładzie karnym
skracanie czasu kary oraz zwolnienia za kaucję z aresztu